บริการขนส่ง

การจัดส่งพัสดุด้วยตนเอง

เมื่อร้านค้าทำการเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าของท่าน ร้านค้าสามารถเลือกการจัดส่งได้สองรูปแบบ คือ การจัดส่งสินค้าด้วยตนเองโดยสามารถเลือกการจัดส่งสินค้าด้วยตนเอง หรือหากร้านค้าไม่สะดวกส่งสินค้าด้วยตัวเองทาง Bizone มีบริการการจัดส่งสินค้าและเชื่อมต่อขนส่ง โดยพาร์ทเนอร์ขนส่งของ Bizone เพื่อให้การจัดส่งสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ร้านค้าสามารถ เลือกการจัดส่งสินค้ารูปแบบทั่วไป จะเป็นรูปแบบการจัดการขนส่งด้วยตนเองหรือผ่านบริการขนส่งอื่นนอกเหนือจากบริการ การจัดส่งสินค้าและเชื่อมต่อขนส่ง โดยพาร์ทเนอร์ขนส่ง ของ Bizone เช่น การจัดส่งสินค้าแบบตู้แช่เย็นหรือแช่แข็ง การขนส่งสินค้าประเภทอาหาร หรือขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เป็นต้น

การจัดส่งสินค้าและเชื่อมต่อขนส่ง โดยพาร์ทเนอร์ขนส่งของ Bizone

บริการจัดส่งสินค้า โดยพาร์ทเนอร์ขนส่งของ Bizone ที่ดำเนินการจัดการตั้งแต่ขั้นตอนการออกใบเสนอราคา แจ้งเลขพัสดุ เรียกรถเข้ารับพัสดุ (Pickup) ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนให้กับร้านค้า ในการจัดส่งพัสดุลดการต่อคิวเมื่อต้องนำพัสดุไปส่งยังเค้าท์เตอร์ผู้ใช้บริการขนส่ง จึงช่วยให้ร้านค้าสะดวกสบายและประหยัดเวลาการจัดส่งได้มากขึ้น

ขั้นตอนการใช้บริการขนส่ง

1. เพิ่มข้อมูลร้านค้า

เมื่อเปิดการใช้งานระบบ Bizone ให้ทำการสร้างร้านค้าและกรอกรายละเอียดที่อยู่ร้านค้าอย่างละเอียด ซึ่งที่อยู่นี้จะเป็นที่อยู่ที่จะใช้ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าของท่าน โดยมีขั้นตอนดังนี้ จัดการสินค้า > ร้านค้า> เพิ่ม/สร้างร้านค้า

กรอกข้อมูลร้านค้าอย่างละเอียด โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอก ดังนี้

1. ชื่อบริษัท/องค์กร/ห้างร้าน

2. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3. เบอร์โทรศัพท์

4. เบอร์แฟกซ์

5. อีเมล์

6. ที่อยู่

7. รหัสไปรษณีย์

8. ตำบล/แขวง

9. อำเภอ/เขต

10. จังหวัด

2. การตั้งค่าขนส่ง

เข้าไปที่เมนู “ตั้งค่าขนส่ง” ระบบจะแสดงหน้าตั้งค่าขนส่ง เข้าไปที่เมนู “ตั้งค่าขนส่ง” ระบบจะแสดงหน้าตั้งค่าขนส่ง

ที่รูปแบบการขนส่ง สามารถเลือก พาร์ทเนอร์ขนส่ง หรือ ส่งด้วยตนเอง

เลือกขนส่งผู้ให้บริการที่ต้องการเชื่อมต่อ

เลือกการจัดส่งเป็น Pick-up หรือ Drop-off

จากนั้นเลือกการชำระ เก็บเงินปกติ หรือ เก็บเงินปลายทาง (COD)

หากเลือก เก็บเงินปลายทาง(COD)
ระบบจะแสดงปุ่มเลือกบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินค่า COD


เลือกบัญชีธนาคาร กรอกชื่อบัญชี และเลขบัญชี ให้ถูกต้อง

กำหนดราคาขนส่ง โดยสามารถตรวจสอบค่าขนส่งก่อนกำหนดราคา

เมื่อกรอกข้อมูลครบคลิก บันทึกรายการ

สมัครทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

เรียนรู้ระบบการจัดการร้านค้าของเรา สั้น กระชับ เข้าถึงได้ทุกเครื่องมือ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม