บริการขนส่ง

การส่งพัสดุแบบเรียกรถเข้ารับ (Pick-up)

บริการเรียกรถเข้ารับ​ หรือ Pick-up เป็นบริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวก สบาย และรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้แก่ร้านค้า เนื่องจากทำให้ร้านค้าไม่ต้องเสียเวลานำพัสดุออกไปส่งให้ขนส่ง ด้วยตนเอง ช่วยลดแรง เวลา และค่าใช้จ่ายในการนำส่ง โดยการจัดส่งสินค้าและเชื่อมต่อขนส่งแบบเรียกรถเข้ารับ (Pick-up) โดยพาร์ทเนอร์ขนส่งของ Bizone มีดังนี้ DHL

DHL Express

การจัดส่งสินค้าและเชื่อมต่อขนส่ง โดยพาร์ทเนอร์ขนส่งของ Bizone ด้วยขนส่ง DHL

1. หลังจากร้านค้าตรวจสอบการชำระเงินจากลูกค้า ให้เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็น “ชำระเงินแล้ว”
2. ในขั้นตอนการเตรียมสินค้าเพื่อทำการนำส่ง ให้ร้านค้าคลิก ที่ปุ่ม “ออกเลข Tracking”
3. ระบบจะสร้างเลขพัสดุอัตโนมัติ
4. เมื่อเตรียมจัดส่ง ให้พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุก่อนนำส่งทุกครั้ง
บริการ Customer Service (CS) ของบริษัท DHL คอยให้บริการร้านค้าและลูกค้าปลายทางซึ่งสามารถโทรสอบถามสถานะได้ตั้งแต่ 8.30 – 20.00 น. (จันทร์-เสาร์) ซึ่งสามารถติดต่อได้ดังนี้

สำหรับผู้ส่ง
สำหรับผู้รับปลายทาง
Email

: 02-0290900
: 02-0290999
: cs-ecom.th-dom@dhl.com

แบบเรียกรถเข้ารับพัสดุ (Pick-up)

1. นัดรถเข้ารับพัสดุ ทางร้านค้าจะต้องนัดรถเข้ารับพัสดุด้วยบริการ Customer Service (CS) ของบริษัท DHL โดยต้องระบุวันและเวลารับพัสดุ
2. รอพนักงานติดต่อเข้ารับพัสดุตามวันและเวลาที่นัดรับ
3. โดยค่าใช่จ่ายในการเรียกรถเข้ารับ มีรายละเอียดดังนี้

Free เข้ารับสินค้า ตั้งแต่ 10 ชิ้นขึ้นไป

ในกรณีที่สินค้าต่ำกว่า 10 กล่องจะมีค่าบริการในการเข้ารับครั้งละ 100 บาท

โดยทางระบบจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนี้พร้อมกับค่าใช้บริการขนส่งพัสดุ ซึ่งจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังอีเมลผู้ใช้งานในอีเมลที่ได้ ทำการลงทะเบียนไว้

สามารถตรวจสอบราคาค่าขนส่งได้ที่ ราคาค่าจัดส่งพัสดุของขนส่งผู้ให้บริการ > DHL

4. โดยจะมีบริการระบบ SMS ที่แจ้งเตือนการส่งพัสดุให้ลูกค้าปลายทางได้ทราบ

เก็บเงินปลายทาง (COD)

เก็บเงินปลายทาง (COD) คิดค่าบริการ 3% ไม่มีขั้นต่ำ
ในการจัดส่งสินค้าจะจัดส่งสินค้าให้สูงสุดถึง 3 รอบ โดยถ้าหากจัดส่งในครั้งที่ 1 ไม่สำเร็จ ติดต่อผู้รับปลายทางไม่ได้จะทำการจัดส่งอีกครั้ง ในรอบที่ 2 และ 3 เพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้สำเร็จและถึงมือผู้รับโดยสามารถศึกษา ขั้นตอนการใช้งานขนส่งได้ที่
ขั้นตอนการใช้บริการขนส่ง

SCG Express

การจัดส่งสินค้าและเชื่อมต่อขนส่ง โดยพาร์ทเนอร์ขนส่งของ Bizone ด้วยขนส่ง SCG Express

1. หลังจากร้านค้าตรวจสอบการชำระเงินจากลูกค้า ให้เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็น “ชำระเงินแล้ว”
2. ในขั้นตอนการเตรียมสินค้าเพื่อทำการนำส่ง ให้ร้านค้าคลิก ที่ปุ่ม “ออกเลข Tracking”
3. ระบบจะสร้างเลขพัสดุอัตโนมัติ
4. เมื่อเตรียมจัดส่ง ให้พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุก่อนนำส่งทุกครั้ง

แบบเรียกรถเข้ารับพัสดุ (Pick-up)

1. สามารถโทรแจ้ง Call Center เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้ารับสินค้าได้ที่ Tel : 02-239-8999 ซึ่งสามารถโทรสอบถามสถานะได้เวลา 8.30 – 17.30 น. (จันทร์-เสาร์)
2. info@scgexpress.co.th
ตัวอย่างอีเมล Booking รถเข้ารับสินค้า SCG Express
To : info@scgexpress.co.th , SCGEX-CS@scgexpress.co.th
เรียน CS
ขอแจ้งเข้ารับพัสดุ วันที่...(วัน.เดือน.ปี)... ตามรายละเอียด ดังนี้
Shipper Code: ……………..Shipper Name: ……………..
รายละเอียดพัสดุ: Normal
จำนวน: Size…………….. ประมาณ……………..ชิ้น
สถานที่รับพัสดุ: ……………..
หมายเลขติดต่อ: คุณ……………..เบอร์……………..

3. ระบุวันและเวลารับพัสดุให้ชัดเจน
4. แพ็คสินค้าให้เรียบร้อยก่อนพนักงานเข้ารับพัสดุ

หมายเหตุ

- กรุณาจองก่อน 13:00 น. ในวันทำการ เจ้าหน้าที่จะเข้ารับพัสดุได้ภายในวันที่ทำการจอง
- หากจองหลัง 13:00 น. เจ้าหน้าที่จะเข้ารับพัสดุในวันถัดไป
- การเข้ารับพัสดุสำหรับพัสดุทั่วไป คิดค่าบริการ 60 บาท/ครั้ง (ฟรีค่าบริการเข้ารับ เมื่อส่งพัสดุครบ 100 บาท เฉพาะ กรุงเทพฯและปริมณฑล)ุ

เก็บเงินปลายทาง (COD)

เก็บเงินปลายทาง (COD) คิดค่าบริการ 3% ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากวงเงินค่าสินค้าที่เรียกเก็บจากผู้รับ

ไปรษณีย์ไทย

การจัดส่งสินค้าและเชื่อมต่อขนส่ง โดยพาร์ทเนอร์ขนส่งของ Bizone ด้วยขนส่ง ไปรษณีย์ไทย

1. หลังจากร้านค้าตรวจสอบการชำระเงินจากลูกค้า ให้เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็น “ชำระเงินแล้ว”
2. ในขั้นตอนการเตรียมสินค้าเพื่อทำการนำส่ง ให้ร้านค้าคลิก ที่ปุ่ม “ออกเลข Tracking”
3. ชั่งน้ำหนัก/ประมาณการน้ำหนักของสิ่งของ
4. เมื่อเตรียมจัดส่ง ให้พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุก่อนนำส่งทุกครั้ง

แบบเรียกรถเข้ารับพัสดุ (Pick-up)

1. หุ้มห่อสิ่งของให้มั่นคงแข็งแรง
2. ติด ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของทั้งผู้ส่งและผู้รับ บนกล่อง/ซอง
3. ระบุวันและเวลารับพัสดุให้ชัดเจน
4. แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปรับสิ่งของ (ควรแจ้งล่วงหน้า 1-2 วัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับไปรษณีย์ไทยสาขาใกล้าบ้าน) หรือฝากส่งกับบุรุษ ไปรษณีย์ในพื้นที่
5. โปรดแจ้งขนาดสิ่งของและน้ำหนัก ให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนใช้บริการ

ช่องทางติดต่อใช้บริการ

- บุรุษไปรษณีย์ที่นำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ทั่วประเทศ
- รถยนต์ออกไปรับฝากสิ่งของ ที่มีป้ายไวนิลข้อความ “รถคันนี้รับฝากไปรษณีย์ในประเทศ”
- Call Center 1545

เก็บเงินปลายทาง (COD)

เก็บเงินปลายทาง (COD) คิดค่าบริการ 2.5% ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากวงเงินค่าสินค้าที่เรียกเก็บจากผู้รับ

Flash Express

การจัดส่งสินค้าและเชื่อมต่อขนส่ง โดยพาร์ทเนอร์ขนส่งของ Bizone ด้วยขนส่ง Flash Express

1. หลังจากร้านค้าตรวจสอบการชำระเงินจากลูกค้า ให้เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็น “ชำระเงินแล้ว”
2. ในขั้นตอนการเตรียมสินค้าเพื่อทำการนำส่ง ให้ร้านค้าคลิก ที่ปุ่ม “ออกเลข Tracking”
3. ชั่งน้ำหนัก/ประมาณการน้ำหนักของสิ่งของ
4. เมื่อเตรียมจัดส่ง ให้พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุก่อนนำส่งทุกครั้ง

แบบเรียกรถเข้ารับพัสดุ (Pick-up)

1. เมื่อคำสั่งซื้ออยู่ในสถานะชำระเงินแล้ว หากร้านค้าต้องการให้เริ่มทำการส่งข้อมูลไปยังขนส่งเพื่อเข้ารับพัสดุ ร้านค้าจะต้องทำการคลิกที่ออกเลขพัสดุ (หรือเลขแทร็กกิ้ง) ในหน้าคำสั่งซื้อของสินค้านั้น ๆ
2. เมื่อออกเลขแทร็กกิ้ง ภายในเวลา 13.00 น. ระบบจะทำการเรียกรถเข้ามารับอัตโนมัติภาย
3. จากนั้นให้พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ ติดที่กล่องพัสดุ และเตรียมพัสดุให้พร้อมก่อนที่พนักงานเข้ารับ

หมายเหตุ

- หากทำรายการก่อนเวลา 13:00 น. ในวันที่ต้องการให้เข้ารับ เจ้าหน้าที่จะเข้ารับพัสดุในวันที่ทำรายการ ภายในเวลาประมาณ 15.00-17.00 น.
- ฟรีเข้ารับพัสดุ ไม่มีขั้นต่ำ

เก็บเงินปลายทาง (COD)

เก็บเงินปลายทาง (COD) คิดค่าบริการ 2.5% ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากวงเงินค่าสินค้าที่เรียกเก็บจากผู้รับ

การส่งพัสดุแบบนำสินค้าไปหย่อน (drop-off)

โดยการจัดส่งสินค้าและเชื่อมต่อขนส่งแบบนำสินค้าไปหย่อน (drop-off) โดยพาร์ทเนอร์ขนส่งของ Bizone มีดังนี้

ไปรษณีย์ไทย

การจัดส่งสินค้าแบบนำสินค้าไปหย่อน (drop-off) โดยพาร์ทเนอร์ขนส่งของ Bizone ด้วยขนส่งไปรษณีย์ไทย

1. หลังจากร้านค้าตรวจสอบการชำระเงินจากลูกค้า ให้เปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อเป็น “ชำระเงินแล้ว”
2. ในขั้นตอนการเตรียมสินค้าเพื่อทำการนำส่ง ให้ร้านค้าคลิก ที่ปุ่ม “ออกเลข Tracking”
3. ชั่งน้ำหนัก/ประมาณการน้ำหนักของสิ่งของ
4. เมื่อเตรียมจัดส่ง ให้พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุก่อนนำส่งทุกครั้ง

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. การส่งสินค้าที่จุดบริการของไปรษณีย์ไทย
2. เมื่อถึงที่จุดรับพัสดุไปรษณีย์ไทย ร้านค้าจะต้องนำส่งที่ "ช่องไปรษณีย์ธุรกิจ" เท่านั้น
3. วางสินค้า และรอเซ็นเอกสารการรับพัสดุจากเจ้าหน้าที่
4. หลังจากเจ้าหน้าที่สแกน QR Code เพื่อรับพัสดุแล้ว สามารถตรวจสอบสถานการณ์ส่งพัสดุได้ทันที
5. การคิดค่าบริการ บริษัทจะคิดค่าบริการการใช้บริการขนส่ง โดยจะทำการแจ้งไปที่ระบบผู้ใช้งาน และอีเมลที่ทำการผูกกับระบบ ผู้ใช้บริการจะต้อง ทำการชำระค่าบริการให้แก่บริษัทภายใน 7 วัน

เก็บเงินปลายทาง (COD)

เก็บเงินปลายทาง (COD) คิดค่าบริการ 3% ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากวงเงินค่าสินค้าที่เรียกเก็บจากผู้รับ

J&T Express

ขนส่งชั้นนำเชื่อถือได้อย่าง J&T Express เป็นอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ขนส่งของ Bizone ซึ่งให้บริการจัดส่งพัสดุแบบนำสินค้าไปหย่อนหรือ drop-off ไว้ที่จุดบริการเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้บริการขนส่งแบบนำสินค้าไปหย่อน (drop-off)

1. ร้านค้าจะต้องทำการสมัคร J&T VIP Account ที่ร้านสาขา J&T Express ใกล้บ้าน
2. แจ้ง Shop name และ Shop ID กับทางเจ้าหน้าที่สาขา J&T Express และต้องแจ้งว่าเป็นลูกค้าของ Bizone
3. ร้านค้าจะต้องนำส่งพัสดุ Drop-off เฉพาะสาขา J&T Express ที่ได้ทำการสมัคร VIP Account ไว้เท่านั้น โดยสามารถเช็คสาขา J&T Express ที่ให้บริการ Drop-off ได้ทางแอปพลิเคชัน J&T Thailand ในหัวข้อ "พื้นที่ให้บริการ" หรือ เว็บไซต์
4. พิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ ก่อนนำพัสดุไปยังจุด Drop-off ที่สาขา J&T Express ที่ได้ทำการสมัคร
5. เมื่อพัสดุสแกนรับ ชั่งน้ำหนัก ปริมาตร และ สรุปราคาค่าจัดส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ทางสาขา J&T Express จะแจ้งร้านค้าผ่านไลน์กรุ๊ป โดยตรง
6. ร้านค้าต้องชำระค่าส่งพัสดุและบริการต่าง ๆ กับทางสาขา J&T Express โดยตรง โดยราคาค่าจัดส่งพัสดุและบริการต่างๆ จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างร้านค้ากับสาขา J&T Express ในวันที่ทำการเซ็นสัญญาสมัคร J&T VIP Account
7. ร้านค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน J&T Thailand
8. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตามพัสดุหรือบริการต่าง ๆ ร้านค้าต้องติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่สาขา J&T Express โดยตรง

การสมัครใช้งาน J&T VIP Account

1. สมัครใช้งาน J&T VIP Account

1.1 สำหรับลูกค้าใหม่

ลูกค้าใหม่ ที่ยังไม่เคยสมัคร VIP Account กับ J&T Express มาก่อน สามารถเปิดใช้งานได้ ดังนี้
- กรอกข้อมูลใน Google Form (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkuH0hYX1FAwcT-g39H6PrVrrlCYpTQTtj8YTn8zbLY3KoMQ/viewform) เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่สาขา J&T Express จะติดต่อกลับไปภายใน 48 ชั่วโมงเพื่อให้คำแนะนำในการสมัคร
- ติดต่อสาขา J&T Express ใกล้บ้านเพื่อทำการสมัครและเซ็นสัญญาข้อตกลงในการเปิดบัญชี J&T VIP Account

เอกสารที่จำเป็นในการสมัครลูกค้า J&T VIP Account ดังนี้

- หนังสือรับรองบริษัท
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

กรณีบุคคลธรรมดา ระบุรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเซ็นทุกหน้า จำนวน 2 ชุด

- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
เมื่อได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่สาขา J&T Express สามารถเข้าใช้งานได้ทันที

1.2 สำหรับลูกค้าเก่า

ลูกค้าเก่าที่เคยสมัครใช้งาน VIP Account กับทาง J&T Express แล้ว สามารถดำเนินการได้โดย
- ติดต่อเจ้าหน้าที่สาขา J&T Express ที่ใช้บริการอยู่ได้ทันที
- แจ้งชื่อแพลตฟอร์มเป็น Bizone พร้อมทั้งข้อมูล Shop ID และ Shop name ให้ทางสาขา J&T Express ทราบ
- Shop name: ชื่อบริษัท/องค์กร/ห้างร้าน สามารถดูได้ที่หน้าร้านค้าบนระบบ Bizone (จัดการร้านค้า > ร้านค้า > ข้อมูลร้านค้า)
- Shop ID: รหัสร้านค้า สามารถดูได้ที่หน้าร้านค้าบนระบบ Bizone (จัดการร้านค้า > ร้านค้า > ข้อมูลร้านค้า)
- เจ้าหน้าที่สาขา J&T Express จะทำการประสานงานกับฝ่าย IT ของ J&T Express เพื่อทำการผูกบัญชีร้านค้าที่มาจาก Bizone เข้ากับระบบ J&T Express โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วันทำการ
- เมื่อได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่สาขา J&T Express สามารถเข้าใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเซ็นสัญญาใหม่

การพิมพ์ใบปะหน้า (Shipping Label)

การพิมพ์ใบปะหน้า (Shipping Label) เมื่อทำการส่งสินค้าโดยพาร์ทเนอร์ขนส่งของ Bizone

1. กดที่รายการใบสั่งซื้อ
2. กดที่ พิมพ์ใบปะหน้า ที่มุมขวาของรายการใบสั่งซื้อ
3. ระบบแสดงหน้าใบปะหน้าพัสดุ
4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ลูกค้า ที่อยู่ผู้ส่ง ชื่อขนส่ง และเลขแทร็กกิ้ง
5. เลือกหน้ากระดาษตามความต้องการ
6. เลือกที่ พิมพ์
7. ร้านค้าทำการคิดใบปะหน้าที่กล่องพัสดุ เพื่อเตรียมการจัดส่ง หรือรอขนส่งมารับพัสดุ

ตัวอย่างใบปะหน้า

ตัวอย่างอีเมล Booking รถเข้ารับสินค้า SCG Express
To : info@scgexpress.co.th , SCGEX-CS@scgexpress.co.th
เรียน CS
ขอแจ้งเข้ารับพัสดุ วันที่...(วัน.เดือน.ปี)... ตามรายละเอียด ดังนี้
Shipper Code: ……………..Shipper Name: ……………..
รายละเอียดพัสดุ: Normal
จำนวน: Size…………….. ประมาณ……………..ชิ้น
สถานที่รับพัสดุ: ……………..
หมายเลขติดต่อ: คุณ……………..เบอร์……………..

การชำระเงินค่าขนส่ง

สำหรับร้านค้าที่ใช้บริการการจัดส่งสินค้าและเชื่อมต่อขนส่ง โดยพาร์ทเนอร์ขนส่งของ Bizon

1. เมื่อลูกค้าทำการลงทะเบียนเข้าใช้งาน ทาง Bizone จะทำการเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ในฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการเข้ารับสินค้าและ แจ้งบิลการชำระเงินค่าบริการต่าง ๆ
2. ะบบ Bizone จะมีการเรียกเก็บค่าบริการขนส่ง ทุก ๆ 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการเรียกขนส่งเพื่อเข้ารับสินค้า Pickup โดยจะคิดจาก จำนวนการเข้ารับ และน้ำหนักสินค้าตามจริง โดยสามารถตรวจสอบราคาค่าจัดส่งพัสดุได้ที่ ราคาค่าจัดส่งพัสดุของขนส่งผู้ให้บริการ
3. การส่งบิลเรียกเก็บเงิน ทางระบบจะแจ้งการเรียกเก็บเงินค่าขนส่งไปยังอีเมลของร้านค้า โดยร้านค้าจะต้องตรวจสอบอีเมลของร้านค้า ว่าถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบที่ “ข้อมูลร้านค้า” รวมถึงระบบจะมีการแจ้งเตือนที่หน้าโปรแกรมผู้ใช้งานของร้านค้าว่า “แจ้งเตือน การเรียกเก็บเงิน ค่าขนส่ง ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ วว/ดด/ปป ถึง วว/ดด/ปป โปรดตรวจสอบบิลการชำระที่อีเมลของท่าน กรุณาชำระภายในวันที่ วว/ดด/ปป”
4. หากผู้ใช้งานหรือร้านค้าไม่มีการชำระค่าบริการขนส่ง ทาง Bizone ขอระงับการใช้งานทันทีหมายเหตุ การเรียกเก็บค่าบริการ ยังไม่รวมค่าใช้บริการแพ็คเกจ โดยจะแยกการแจ้งบิลค่าใช้บริการตามการใช้งาน

สมัครทดลองใช้งานฟรี 15 วัน

เรียนรู้ระบบการจัดการร้านค้าของเรา สั้น กระชับ เข้าถึงได้ทุกเครื่องมือ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม